En kvalitetssti

En kvalitetssti er en vandresti, der forløber i naturen langt væk fra trafikstøj og industriområder.

En kvalitetssti foregår på naturlige stier og på så lidt asfalt som muligt og er 4 – 20 km lang.

Udgangspunkt og slutpunkt er det samme sted, medmindre der enten er offentlig transport til/mellem udgangs- og slutpunkt med mindst timedrift eller etableret en nem og anden form for transport imellem dem.

En kvalitetssti indeholder en række gode oplevelser afhængigt af tema.

En kvalitetssti er opbygget over et af følgende 6 temaer::

· Vandresti
· Natursti
· Kultursti
· Familiesti
· Gastronomisk sti
· Komfortsti

Læs om de generelle kriterier for kvalitetsstierne hér.

Dansk Vandrelaug godkender og certificerer kvalitetsstierne i Danmark. Kvalitetsstierne recertificeres hvert 3. år.

Som følge af klare krav til skiltning og markering af stier, vil kvalitetsstierne være lette at finde og følge.

Kvalitetsstierne kan helt eller delvist være andre eksisterende stier, der så er godkendt og certificeret af Dansk Vandrelaug. Kvalitetsstierne kan også være nye stier, som Dansk Vandrelaug har fundet og godkendt.

En kvalitetsti bliver vedligeholdt hvert år, så den ikke gror til. Hvis en kvalitetssti ikke bliver vedligeholdt godt nok, vil den ikke kunne blive recertificeret.

Det er en forventning, at kvalitetsstiernes kriterier vil ”trække andre stier op” i kvalitet, idet andre interessenter vil blive mere bevidste om behovene for kvalitet i naturen.


Hvis du har en god idé til en kvalitetssti, kan Dansk Vandrelaug kontaktes via hjemmesiden, på email  eller på telefon 33 12 11 65.

Så vil vi kigge på det :-)